Βίλες

Άδεια 00000365389
4 υπνοδωμάτια     4 μπάνια     8 άτομα
πισίνα     θέα θάλασσα
Αντίπαρος » Αγ. Γεώργιος
4 υπνοδωμάτια     3 μπάνια     9 άτομα
πισίνα     θέα θάλασσα
Άδεια 00000365436
4 υπνοδωμάτια     2 μπάνια     7 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος » Αγ. Γεώργιος
Άδεια 00000408100
3 υπνοδωμάτια     3,5 μπάνια     5-7 άτομα
πισίνα     θέα θάλασσα
Αντίπαρος » Αντίπαρος Χώρα
Άδεια 1034563
1-2 υπνοδωμάτια    1-2 μπάνια     2-5 άτομα
πισίνα     θέα θάλασσα
Αντίπαρος » Αγ. Γεώργιος
5
Άδεια 000000435450
3 υπνοδωμάτια     2,5 μπάνια     6-8 άτομα
πισίνα     θέα θάλασσα
Αντίπαρος » Σωρός
Άδεια 1175k10000948701
3 υπνοδωμάτια     3,5 μπάνια     7 άτομα
 πισίνα     θέα θάλασσα
Αντίπαρος » Σωρός
Άδεια 00000521952

10 υπνοδωμάτια     7,5 μπάνια     22 άτομα
πισίνα     θέα θάλασσα

Αντίπαρος » Γλυφά
Άδεια 1780/14
4 υπνοδωμάτια     4 μπάνια     8-10 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος » Αγ. Γεώργιος
Άδεια 1175K10000896101
2-4 υπνοδωμάτια     2-4 μπάνια     2- 4 άτομα
πισίνα   θέα θάλασσα
Αντίπαρος » Αγ. Γεώργιος
4 υπνοδωμάτια     3 μπάνια     8 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος » Αντίπαρος Χώρα
Άδεια 00000670563
4 υπνοδωμάτια     4,5 μπάνια     8 άτομα
πισίνα    θέα θάλασσα
Αντίπαρος » Αγ. Γεώργιος
3 υπνοδωμάτια     3 μπάνια     6-8 άτομα  θέα θάλασσα
Αντίπαρος » Σωρός
4+1 υπνοδωμάτια     2+1 μπάνια     7+3 άτομα
  θέα θάλασσα
Αντίπαρος » Αγ. Γεώργιος
Άδεια 1090561
12 υπνοδωμάτια     8 μπάνια     22 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος » Αντίπαρος Χώρα
1