Σπίτια

2 υπνοδωμάτια     2 μπάνια     4 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αγ. Γεώργιος
2 υπνοδωμάτια     1 μπάνιo    4 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αγ. Γεώργιος
2 υπνοδωμάτια     1 μπάνιo    4 - 5 άτομα
θέα θάλασσα

2 υπνοδωμάτια     1 μπάνια     4-5 άτομα  

θέα θάλασσα

Αντίπαρος
1 υπνοδωμάτια     1 μπάνιo    4 άτομα   
θέα θάλασσα
Άδεια 00000356716
3 υπνοδωμάτια     2 μπάνια     7 άτομα
θέα στον κήπο και στο χωριό
Αντίπαρος» Σωρός
3
1 υπνοδωμάτιo    1 μπάνιo    4 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αγ. Γεώργιος
1 υπνοδωμάτιo    1 μπάνιo    2-3 άτομα
θέα στην θάλασσα και στην χώρα
Αντίπαρος» Αντίπαρος Χώρα
Άδεια 1175k920010455501
2 υπνοδωμάτια     1 μπάνιο    4-5 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αγ. Γεώργιος
2 υπνοδωμάτια     1ή 2 μπάνια  4-6 άτομα έκαστο
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αντίπαρος Χώρα
2 υπνοδωμάτια     2 μπάνια     4-5 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Γλυφά
2 υπνοδωμάτια     2 μπάνια     4 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αγ. Γεώργιος
Άδεια 1175k91000992601
2 υπνοδωμάτια  4 άτομα έκαστον
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Σωρός
3 υπνοδωμάτια     2 μπάνια     6 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αγ. Γεώργιος
2 υπνοδωμάτια  1 μπάνιο 4 άτομα εκαστον
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Σωρός
2