Στούντιο & Διαμερίσματα

1 υπνοδωμάτιo  1 μπάνιo  2-4 άτομα
1 υπνοδωμάτιο   1 μπάνια     2-3 άτομα    θέα θάλασσα
2 υπνοδωμάτια     1 μπάνιο    3-5 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αντίπαρος Χώρα
2 υπνοδωμάτια     1 μπάνιο    2-5 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αντίπαρος Χώρα
1 υπνοδωμάτιo    1 μπάνιo    2-3 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αντίπαρος Χώρα
1 - 2 υπνοδωμάτια     1 μπάνια     2-4 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αντίπαρος Χώρα
2 υπνοδωμάτια    1 μπάνιο    2-4 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αντίπαρος Χώρα
1-2 υπνοδωμάτια    1- 2 μπάνια    2-4 άτομα  έκαστον
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αντίπαρος Χώρα
Άδεια 00000407558
3 υπνοδωμάτια     2 μπάνια     6 άτομα έκαστον
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αγ. Γεώργιος
Άδεια 629/13
2 υπνοδωμάτια     1 μπάνιo    4 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Σωρός
Άδεια 1596/2013
2 υπνοδωμάτια     1 μπάνια     4 άτομα το κάθε ένα θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Γλυφά